Įgyvendinant Erasmus + projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai”, š. m. spalio 11 dieną mūsų mokyklos mokiniai lankėsi Jono Pauliaus II gimnazijoje ir dalyvavo atviroje integruotoje muzikos ir lietuvių kalbos pamokoje “Muzikos garsai” bendroje klasėje su gimnazijos mokiniais.

Atvirą integruotą pamoką vedė Jono Pauliaus II gimnazijos etninės kultūros mokytojas metodininkas Artūras Sinkevičius ir metodininkė logopedė-spec. pedagogė Rasa Benešiūnienė.

Po atviros pamokos, mokytojas Artūras pakvietė į etnografinio ansamblio „Gilė“ klasę, kurioje mokiniai turėjo galimybę supažindinti su įvairiais muzikos instrumentais ir juos išbandyti.