Spalio 6 d. dieną Kauno šv. Roko mokyklos bendruomenės nariai rinkosi į šv. Jono Pauliaus II koplyčią. Šv. Mišias aukojo kunigas

Kęstutis Genys. Pamaldose dalyvavo mokyklos direktorius Darius Griežė, mokiniai, jų tėveliai ir kiti bendruomenės nariai. Šv. Mišių pabaigoje kunigas šv. Roko mokyklos bendruomenei palinkėjo Dievo globos ir palaimos, saugių ir gražių mokslo metų.